amsterdam

Het Amsterdams staand horloge


Jacob Hasius

Jacobus Hasius (Hasch)

Broer van Isaac Hasius, klokkenmaker in Haarlem.

Amsterdam, werkzaam ca. 1682 - overleden 1747

Jacob had zijn werkplaats aan de Jan RoodenPoortstorensteeg in Amsterdam. Hij wordt genoemd in het register van goede mannen 1704, 1716.

"Verkoop van de inventaris van wijlen Jacob Hasius in leven meester horlogemaker in de Toornsteeg, Amsterdam.

Dirk Hasius, werkzaam ca. 1690 te Amsterdam was gedurende zeven jaar leerling bij meester-horlogemaker Jacobus. (Scholier)

jacob hasius

jacob hasius


 
 

© 2020 copyright op alle informatie en afbeeldingen